Om oss

2018-07-25

KULTURSTRÅKET består av ett antal entreprenörer och föreningar. Vi är för närvarande Kannibalmuseet, Annebritts Kuriosa, Kölleröds Gamla Skola B&B, Önneköps Cykel, Högalunds Kulturvandring, Önneköps Lanthandel, Hörby Radioförening, Jöns Henrikssons Minne, Önneköpsbageriet, Lanthandelsmuseet, Woolpack, Häxans Hus, Färg från Förr, Gul, Kulturhuset i Östra Sallerup, At- Lantis och  Björkhaga trädgårdsgalleri. Var de ligger och information med länkar till hemsidorna hittar du under fliken Turist.

Hemsidan skapades av telegrafstationen i samband med ett Leaderprojekt som hette Hotspot Kölleröd. Det finns mer informration om det nedan.

  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss

Hotspot Kölleröd är både ett geografiskt område, i en mils radie runt den lilla byn Kölleröd, och ett landsbygdsutvecklingsprojekt som fick EU-stöd av Leader 2012-2014.

Ursprungsprojektet pågick januari 2012 till juni 2013. Syftet med det var att marknadsföra bygdens natur – och kulturvärden, både inåt och utåt till omvärlden.

Det blev en slags scanning av tillgångarna i området och ledde till att två nya projekt tog form, Hotspot Kölleröd 2.0: Mer kontakt med historien och Act Art for Tourism.

I den första projektgruppen ingick Kulturstråket i Linderödsåsens turism, Västerstad församling, Pärups bygdegård, Lanthandelsmuséet i Önneköp, Föreningen Jöns Henrikssons minne, Kölleröds julgransförening, Farhults by & mossars samfällighetsförening och Kulturhuset i Östra Sallerup.

Foto: Marek Stefaniak/Lokaltidningen

Foto: Marek Stefaniak/Lokaltidningen

I det senare historiska projektet var Föreningen Jöns Henrikssons Minne den drivande parten. Alla som ville var välkomna att hjälpa till!

Act Art for tourism gav oss internationella samarbetspartners för framtiden.

I styrgrupperna ingick Karin Kroon Gunnarsson, näringslivschef i Hörby, Marcus Kulle kultur-och fritidschef i Hörby, Freddy Friberg kultur-och fritidschef i Höör,  Jan Odby, ordförande i Linderödsåsens turism, Olof Ericsson och Johan Broman för Coompanion, Rose-Marie Lindhe, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan, Åse Alexandersson, Trollmor och Magnus Olsson ordförande i Östra Sallerups- och Långaröds LRF. Projektledare var Eva Grip och projektägare Coompanion.

Så här motiverade Leader MittSkåne sitt beslut att tillstyrka Hotspot Kölleröd:

Projektet harmonierar väl med Leader MittSkånes strategi då det stärker landsbygden och invånarnas konkurrenskraft, marknadsför landsbygden, öppnar för ökad mångfald och underlättar för småföretag att stanna på landsbygden. Projektet förmedlar historia och gamla traditioner,och lyfter på så vis den intressanta kulturhistorien i Hörbys sydöstra kommundel.

Projektet främjar en tydlig identitet av bygden, det skapar intresse och attraktion för landsbygden, både för boende, framtida boende och besöksnäringen. Det möjliggör också en aktiv och meningsfull fritid för ungdom och främjar kreativt och konstnärligt skapande. Projektet tillvaratar även den resurs som den äldre generationen utgör och som kan bidra till att visa och värna om den lokala historien.

Ladda ner:

Slutrapport_Hotspot_Kölleröd ! Sju sidor text och fem med bara bilder.

Slutrapport historien Leader. Sju sidor text och fem med bara bilder.

Slutrapport_Act_Art_for_tourism. Fem sidor text och tre med bara bilder.

Tack till alla som bidragit!

Om oss