Kulturvandring och vindkraft

Här publicerar vi några yttranden mot vindkraft på Elestorp 1:13, Tormastorp 1:12 och Ormastorp 3:4. Helena N. Olofsson har skrivit det första. Katrine  och Rune Hahn Kristensens, danska fritidsboenden, Eva Grips, Kristianstad kommuns, Hörby kommunekologs och två yttranden från Skånes Ornitologska Förening ( ett som gäller hela det tematiska tillägget och ett för det aktuella området) är sparade som en pdf. Om du har ett annat som du vill kommunicera , så finns plats för det också här.

Helena

I år är det sjätte året för mina kulturvandringar. Jag märker att det finns ett stort intresse för natur & kultur bland mina gäster. Känner att vandringarna ligger rätt i tiden. Har blivit uppmuntrad på flera olika sätt det senaste året. Det började med Hörby Kommuns miljöpris 2013. Vilken ära! Därefter har jag fått ett pris ur Flory Gates stipendiefond ”Fred med jorden” och ett pris av Hushållningssällskapet.

Några av mina gäster har sagt att ”det känns som att komma till en annan värld”. Det är nog verkligen så för många idag. FN beräknar att 2030 kommer 80-90% av befolkningen att bo i städerna.

Önneköp med omnejd är ett väldigt bra utflyktsområde. Vi har många olika besöksmål och ett sagolikt vackert landskap, ett tusenårigt kulturlandskap som är mycket varierande. Dessutom har vi tystnaden. Vi tillhör nämligen ett av de få tysta område som finns kvar i Skåne. Detta är värdefullt nu men kommer att bli än mer unikt i framtiden.

Ekoturismen spås bli den stora ekonomiska utvecklingen i Sverige i framtiden (Dagens Industri) och forskning på Alnarps lantbruksuniversitet visar att vistelse i naturen har stor betydelse för vår hälsa och kroppens läkningsprocesser.

Turismen är inte bara viktig för sig själv. Den är positiv även för andra verksamheter som tex lanthandeln och bageriet. Samtidigt marknadsför turismen hela området för eventuella husköpare. Det blir en uppåtgående spiral. Det har ju visat sig att det är just till landsbygdens natur som Hörby kommuns nya innevånare vill flytta.

På samma sätt kan det skada ett helt område med etablering av vindkraftverk. Naturligtvis skadas de som bor nära av skuggor, ljud och sänkta fastighetspriser men även hela området skadas . Det småbrutna landskapet och tystnaden   skadas. Det blir inte längre något lockande utflyktsområde .  DET SOM ÄR VÅR STORA GEMENSAMMA TILLGÅNG TAS IFRÅN OSS.

Häromåret hotades vi även från andra hållet. Piper på Högestad & Christinehov planerade för tre område med vindkraftverk varav det ena låg bara några få km från Önneköp. Glädjande nog har Piper föregått med gått exempel och lagt ner alla planer på vindkaftsetablering. Samrådet visade att väldigt många var negativa. Piper, som är Skånes störste jordägare, hade styrkan att kunna ändra sin uppfattning och ”ser en mer bärkraftig framtid i ett bevarande av landskapets kvaliteer”.

Jag hoppas att även Hörby Kommun kan se helheten och tänka långsiktigt. Värna om landskapet och dess olika företag.

Yttrande_Katrine og Rune Hahn Kristensen-1

Yttrande_Eva_Grip

Kommunekologen-1

Kristianstad MoH

vindkraft_Fjällmossen_Hörby

Vindplan_Hörby