Cykla eller gå


Kartor att skriva ut

I Hotspot Kölleröd finns fina, sparsamt trafikerade småvägar med ålderdomlig sträckning. Vacker varierad natur och spännande upptäckter att göra för den som är nyfiken.  Kaféer och restauranger ligger längs flera av våra förslag till rundor. Kartor och texter hittar du  att själv skriva ut längre ner på denna sidan! På Önneköps Livs kan du hyra cykel. 

Förmiddagste på Kastanjegården/Butik Gul i Kölleröd.

Brydestugan 7 km | KARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Lättgånget, lite kuperat, med både grus- och asfalterad glest trafikerad bilväg. Området har brukats sedan stenåldern, redskap av flinta är vanliga fynd ute på åkrarna. Lantbrukarna idag har mestadels ett annat arbete vid sidan om. Men det är så viktigt för landskapets skönhet att de finns. Nu ser vi fortfarande en varierad, välvårdad natur med betande djur. Steniga enefälader, typiska för bygden och stengärden skiljer åkrar åt. Promenaden startar och slutar i Kölleröd, där det finns designbutik, samtidsgalleri, caféverksamhet och övernattningsmöjlighet…

Kannibalen 17 km | KARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Detta är en variationsrik runda som ger udda upplevelser och sätter fantasin i rörelse på olika sätt. Ålderdomliga vägar slingrar sig fram i ett tyst, kuperat landskap där skogslundar och åkermark avlöser varandra. Oftast med mycket sporadisk och lugn trafik. Stengärdsgårdar hägnar in eller markerar gränser. Kor och får betar i markerna. Rundan börjar och slutar i den vänliga tätorten Önneköp där det finns möjlighet att övernatta, proviantera, äta och fika…

Katrines favorit 11 km | KARTA (JPG) | TEXT (PDF)
På Katrines favorittur finns inget fik och inget att köpa. Den glest trafikerade gamla grusvägen rör sig i slingrande backar. Norra delen av rundan är skogig, med lockande stigar. Gran och bok, även lönn och ek. Området har brukats sedan stenåldern, redskap av flinta är vanliga fynd, och minnesmärken från självhushållningssamhället syns, liksom överallt i hela Hotspot Kölleröd. Marken var svårodlad med mycket sten, men stenen viktig som utfyllnad och byggnadsmaterial. Lantbruket är grundläggande för landskapets skönhet. Vi ser fortfarande varierad, välvårdad natur med betande djur. Stengärden skiljer gamla åkrar åt, här även inne i skogen…

Kyrkan 8 km | KARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Kort cykeltur eller rejäl promenad i byarna Farhult och Sjököp. Mestadels grusväg, kuperat och omväxlande öppen mark och skog. Gran, bok och ek. Stengärden typiska för trakten. Får och kor som betar. Rundan börjar och slutar i den lilla tätorten Önneköp. Där finns lanthandel, café, två restauranger, ett lanthandelsmuseum, ett kannibalmuseum och en klädesbutik med varor i ull och skinn. Från Önneköps centrum tar du höger i cirka femhundra meter på landsvägen. Följ därefter gula vägskylten till vänster mot Farhult. Namnet var en gång Fagrahult och syftar på den vackra skogsnaturen…

Olofs 8 kmKARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Vandring med stövlar på rekommenderas. Stoppen två och tre ligger vid en stig som på korta sträckor är lite svår att skönja, mod belönas med vackra vyer. Testa, det går att vända! Promenadens naturmiljö är rik på förekomst av kulturvärden som stengärden, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och vägar. Olof Persson född 1920, en bonde i Tattarp har beskrivit sin by på prosa eller poesi, och med teckningar, ibland fotografier. Olof hjälper oss framkalla det bleknade liv när hästskjutsar levererade smågrisar, kaniner och höns till marknad i Hörby, lindens barkfibrer blev starka rep, höet torkades i stackar och linet bråkades, skäktades och spanns, innan det kunde vävas till lakan…

Ekorundan 20 kmKARTA (JPG) | TEXT (PDF)
En naturmiljö rik på förekomst av kulturvärden som stengärden, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och vägar. Sniberups naturreservat. Räv, älg, rådjur och vildsvin är några av de djur man kan se, eller se spår av.

Muskelkraften 15 kmKARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Rejäl cykeltur nerför Linderödsåsens sluttningar genom byarna Sjököp och Farhult. Mestadels grusväg, kuperat och omväxlande öppen mark och skog. Gran, bok och ek. Stengärden typiska för trakten. Får och kor som betar. Rundan börjar och slutar i Långaröds kyrkby. Vändpunkten är i Vallarum…

Pickelhattakroken 7 km |  KARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Turen rör sig i närheten av fågelskyddsområdet Fjällmossen, en viktig miljö för orrar som har en av sina sydligaste spelplatser här. Mossen och omgivningarna har påverkats av det småskaliga lantbruk som bedrivits, troligen sedan järnålder. Till en början användes markerna som betesmarker åt djuren, senare blev de bördigare områdena röjda på sten och användes som åkermark. Detta är en naturmiljö som samtidigt är en kulturmiljö skapad av människorna som har levat här. Den är rik på förekomst av kulturvärden som stengärden, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och vägar…

Renässans 22 kmKARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Rundan börjar och slutar i byn Pärup. Vägen är omväxlande grus och asfalt. Landskapet övergår från att vara lummigt backig, rik på förekomst av kulturvärden som stengärden, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och vägar till att vara öppet med vida odlade fält. Vi ser välvårdad natur med betande djur. Lantbruket är grundläggande för landskapets skönhet. Utanför, men nära turen ligger Pias Dekor i Oderup och ekobonden, Den Gamles gård i Sniberup. Båda tar emot besök…

Smörstacken 20 km | KARTA (JPG) | TEXT (PDF)
Detta är en variationsrik runda som ger möjlighet till häftigt udda upplevelser. Rundan börjar och slutar i den vänliga tätorten Önneköp där det finns möjlighet att övernatta, proviantera, shoppa, äta och fika gott. Starta turen från bycentrum och ta till vänster åt Kivikshållet på den stora och trafikerade vägen. Passera skylten med www.kulturvandring.se. Helenas vandringar rekommenderar vi verkligen att ni testar en annan gång. Vik av vid grusvägen som heter Linjen och åk den tills ni korsar Degebergavägen och ser skylten till Färg från förr och Kafé Kagan…

© Lantmäteriet Dnr 2013/0169

Veronique Larsen 2

 

Pickelhattakroken from Eva Grip on Vimeo.