Biologiskt kulturarv

Exif_JPEG_PICTURE

Lena Ansebo  är intresserad av 1600-talsparken i Östra Sallerup. Hon  jobbar på Nordiskt Genresurscenter ( Nord Gen) och är projektledare för, och en av författarna till ett häfte om kulturreliktväxter. Det skickade hon till mej, Eva Grip.

R0017953

Jag läste och blev nyfiken. Därför uppmärksammade jag  inbjudan till en konferens som handlade om ”Det Gröna Kulturarvet” och undrade om föreningen Jöns Henrikssons Minne som vårdar och forskar kring parken ville vara representerad där av mig. Det ville den.

Exif_JPEG_PICTURE

Helena N. Olofsson från Högalunds Kulturvandring och jag åkte dit tillsammans härifrån och upplevde en intensiv och inspirerande dag med 80 deltagare från statliga verk, högskolor och universitet, museer, upplevelsecenter, Svenska kyrkan, länsstyrelser, kommuner, konsulter, studieförbund och Region Skåne i Eslövs magnifika medborgarhus.

Exif_JPEG_PICTURE

R0017961

Helena och jag stack ut i sammanhanget. Samtidigt var innehållet i föredrag och paneldebatt intressant för oss.

Exif_JPEG_PICTURE

Fabian Mebus från Riksantikvarieämbetet är en av dem som brinner för bevarad mångfald i landskapet. Allt från enskilda trädindivider till hela landskap kan förmedla historier om människans närvaro berättade han.

Exif_JPEG_PICTURE

Joakim Seiler, trädgårdsmästare på Gunnebo slott visade hur han forskat fram bästa sättet att vårda gräsmattor på 1700-talsvis. Metod för vård av historiska miljöer är också ett värde som besöksnäringen kan visa!

Exif_JPEG_PICTURE

Tino Hjorth Bjerregaard kommer från Bornholm. Han berättade hur de gör på Hammershus vars medeltidsruiner får en halv miljon besökare om året. Hur bär de sig åt för att spara, föröka och ge uppmärksamhet åt reliktväxterna? Tino är en av författarna till häftet om Kulturreliktväxter. Det är Hammershus som syns bakom cikorian på omslaget, se bilden långt upp i inlägget .

Exif_JPEG_PICTURE

Magnus Nyman Lindö är ekobonde på Källunda Gård, vars griskött har högre efterfrågan än tillgången. Experiment med gamla sädsorter ledde honom till en brödbakningskurs där han träffade frun Caroline Lindö som har spännande verksamhet på Brödlabbet. I pausen fick vi smaka deras goda bröd.

Exif_JPEG_PICTURE

Erik Persson från SLU tillhör arrangören, Nätverket Det Gröna Kulturarvet. Det vänder sig till alla som arbetar med historiskt anknuten grönska i någon form. Dess syfte är att skapa ett forum som tidigare inte funnits för dem. Frågor som rör historiebärande växter hamnar lätt mellan olika discipliners stolar. För att utveckling ska ske måste kompetenser från olika områden mötas och undersöka tillsammans. Nätverket är en del av Hållbar Utveckling Skåne. Hela programmet och annan spännande fakta får du på Hållbar Utveckling Skånes hemsida. Tack för en fin konferens!