Turistinformation

Anna Karlqvist som under de två senaste somrarna informerat turister i Mitt Skåne, redogjorde för statistik och slutsatser under ett möte för Eslöv, Hörby och Höörs företagare på Bosjöklosters golfklubb.

– Vem nådde man med information? Hur och var?

Statistiken räknar  ordentliga samtal per nerlagd arbetstimme. Alla siffror visar att det nya systemet med besök två gånger i veckan ute på frekventerade campingar  som Ringsjöstrand, Jägersbo och Grottbyn och så kallade Pop Up- besök på olika geografiska platser  som  ICA, Bosjökloster, Skarhults slott och Ekerödsrasten kompletterat med information i kommunhus och bibliotek är effektivare än att all tid läggs på särskilda turistbyråer.

Årets sammanställning är inte klar, men tendensen tydlig. Med det gamla systemet nådde informatörerna färre än tre personer per arbetad timme. En övervägande del av dem var MittSkåningar. Med det nya systemet nådde man tre i timmen på campingplatserna och fler än fem i snitt vid Pop Up. De flesta var utländska turister eller långväga resande från Sverige.

Det finns, ser man ett behov att informera även MittSkåningar. En sorts medborgarservice som kan fortsätta i kommunhus respektive bibliotek.

Anna är fyra från vänster på bilden.

1535592_10204761675109602_4146792894316690261_n