Farhultstorv

Våren 2013 ska det tas upp torv här på gammalt vis. Kjell Nyström, som är ordförande i Farhults mosse- och samfällighetsförening berättar för Anna- Klara Ajaxson, Malmö och Cecilia Wihlborg, Växjö.

Platsen ska beredas så att den blir mysig för besökarna.

De gula pinnarna markerar fäste för en liten bro.

Dammen ska grävas ur ytterligare för sköna simturer. Vattnet är drickbart, även om det är brunfärgat av förna.

Anna-Klara Ajaxson från Värmland är utbildad för framtidens turism i Malmö, där hon bor nu. Hon är med i Hotspot Kölleröds referensgrupp och passade på att besöka Farhult och andra delar av bygden denna röjningshelg.

Solweigh Persson är informatör i föreningen och tillika en av markägarna. Hon har gett en björkudde på platsen dess namn: Solweighs udde.

Finns det någon som känner till ett par i mytologin som skulle kunna ge namn åt dessa kyssande träd?

Det allra bästa med gemensamt arbete är de gemensamma fika- och måltidsstunderna. Tack till Farhults mosse- och samfällighetsförening!