Platser, del 8. Oxhornsstenen i Trulshärad

Inne i en bokbacke kommer en urbergshäll i dagen.

I hällen finns en märklig formation. Den liknar hornen på en oxe. En uroxe kanske?  Vad är det? Kan det vara så att förfäder långt långt tillbaka har huggit ut en bild, för att få en plats att offra och be på? För jaktlycka och god skörd. Var detta en plats dit barnlösa kvinnor kom för att på magisk väg skaffa avkomma?

Vi är ett trettiotal unga och gamla som samlas för att njuta av naturen och för att få veta mer om stenen som satt fantasin i rörelse. Hos oss och hos generationer före oss. Tage Persson har sammanställt den information som sedan länge finns om platsen. Bland annat att en liknande häll finns i Halland.

Med på utflykten är också Stefan Wrang. Han är arkeolog. Han tvivlar på att människor har skapat formationen. Hade det funnits andra tecken i närheten, skålgropar eller rester av ålderdomligt åkerbruk, så hade den teorin varit mer trolig. Antagligen har det i gropen legat en lösare bergart som har slitits bort.

”Men” , säger Stefan också, ”platsen är ett viktigt minnesmärke eftersom det finns folkliga föreställningar knutna till den. Och det är därför också mycket möjligt att det har varit en plats för kult och offer.” Och hur länge har den varit det? Det vet vi inte. Bara att människor började bosätta sig och flytta in i området tidigt efter den senaste istidens avsmältning för tolv tusen år sedan.