Inspirationsträffen den 9 maj 2012

Det blev stor uppslutning och en tät stämning när vänner, grannar, släktingar och konstintresserade möttes i Pärups bygdegård för att minnas personern och förstå  mer av  vad hans konstnärskap rymde.

Själv ska jag börja titta på hans titlar, som under en period handlade om landskapet här och dess människor.

Tack till Torsten Anderssons Stiftelse för att ni så generöst bidrog med er kunskap! Här Bengt Adlers och sonen Gert.

Nästa gång besökare har möjlighet att ta del av Torsten Anderssons konst i Benarp blir den 6 juni. Enligt testamentet och stiftelsens stadgar. Öppet mellan 12 och 17!