Blogg: I ett större sammanhang

Albin Ponnert och Per Johansson vill samarbeta med HOTSPOT Kölleröd för ett pilotprojekt som väver samman kulturarv och turism.

Albin är i grunden filmare och har ett starkt kulturhistoriskt intresse. Han är vd för Enjoy Sweden en interaktiv multi-mediaportal riktad mot en internationell publik . Titta på filmen om Arnold!  Här har nog Albin hjälpt till, men vem som helst kan ladda upp  film om sitt smultronställe på www.enjoysweden.se.

Per är doktor i humanekologi och bland annat specialist på hur sociala processer utvecklas genom nätet. Han tror att det kan finnas stort intresse hos nationella och regionala institutioner
för den här typen av projekt. Se mer om Per här: Diakrino. Vi möttes alla tre i går. Albin har jag haft kontakt med tidigare, och nu ville han att Per och jag skulle träffas.

Jag inser att HOTSPOT Kölleröd passar som lokalt exempel för deras gemensamma engagemang, och blev självklart inspirerad. Projektidén ligger i linje med uppdraget för nationella samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet – Digisam