Platser, del 6.Tormastorp. Bröd, lin och ollonsvin

Fyrtio personer, vuxna och unga träffades i Tormastorp en av sommarens onsdagkvällar.

Nuvarande ägaren Tomas Ohlsson berättade om gården, släkten och om platsen, viktig för hushåll som skulle producera allt själva.

Brydestugan ligger en bit från gården, och brukades antagligen av flera familjer runt omkring. Dammen hörde till kvarnen, och dess vatten kom säkert till användning  även i linberedningsprocessen.

Kanske badade man efter svettiga arbetspass.Längre in i skogen finns en byggnad där svinen fick skydd när de gick ute i skogen och åt av bokollonen.

Thomas har sökt och fått pengar för att restaurera miljön, göra den mer begriplig och tillgänglig. Inför restaureringen gjorde landsantikvariets Cissela Ohlsson en rapport som är välskriven och informativ för den intresserade. ( Projekt inom landsbygdsprogrammet 2009 ). Tormastorps självhushållningsmiljö kan med fördel knytas samman med andra aktörers verksamhet i området. Vi som var där njöt av skönheten, kvällssolen och gemenskapen.