Bondens år. Del 2. AUGUSTI: Tröskning.

Detta är ax från sädeslaget korn. Nu är det moget och ska tröskas.

Det är Stig Andersson i Bessinge som odlar kornet.

Som en stor gräsklippare.

Axen skiljs från strået som ligger kvar på stubbåkern i strängar.

Oj! Jag får följa med och sitta uppe på traktorn.

I tröskan skiljs sädeskärnorna från varandra. De lastas av på en vagn.

Kornet ska vidare till ett bryggeri för att bli öl.

Stig Andersson, lantbrukare i Bessinge. Han och Calle äger tröskan ihop. Idag finns det större och snabbare maskiner. ” Men varför ska vi ha det?” säger Calle ” Åkrarna här passar för mindre maskiner, och denna fungerar perfekt för oss.”

Strängarna samlas till halmbalar. Det blir  strö att lägga i stallarna under djuren så att de har det torrt, varmt och fint. Korna och hästarna.

Och grisarna kanske?