Inbjudan: 13 mars 19.00 Idéträff i Pärups bygdegård

Kom till Pärups bygdegård, bidra med dina idéer och dina frågor! I vårt projekt ska vi intressera turister att besöka området när som helst under året. De ska bli motiverade att stanna kvar några dagar också, eller kanske flera veckor. Ett sätt att öka intresset och underlätta marknadsföringen är att erbjuda paket. Paketen innehåller boende, mat och något att göra.

Under den här träffen jobbar vi med ”något att göra”. Är det aktiviteter som stärker karaktären av levande kulturlandskap med vacker natur, bidrar de till profileringen, och det är bra. Vi ska också fundera över vem erbjudandena vänder sig till. ”Orrspelsfrukost” i mars-april, har kanske en annan målgrupp än ”Reflexrunda med korvgrillning” i oktober-januari. En grov indelning av turistgrupper som Tourism in Skåne vänder sig till är 1) Par utan barn med dubbel inkomst 2) Aktiva familjer 3) Välbeställda äldre 4) Möten och konferenser.

Kvällen startar med att Göran Börjesson presenterar en idé om att turisten mutar in sin linruta och kusken Annelie Andersson berättar om en helt annan, kanske spökvandringen. I området finns outnyttjade resurser, som till exempel den fina bastun i Långaröd, brydestuan i Bessinge och Karl XIs stenar i Östra Sallerup. Vad kan man göra med de tillgångarna? Har du en idé, eller en fråga som du kort vill presentera i storgrupp är du välkommen att kontakta mig i förväg, gärna i samband med anmälan. Sedan tidigare har vi en bank av mer eller mindre utarbetade förslag. ”Majslabyrinten”, ”Plocka potatis efter ardennerhäst”, ”Kör ardennerhäst”, ”Dräng för en dag”,” Piga för en dag”, ”Gör julkorv”,” Gör din julkärve”, ”Klä dig i 1800-talskläder för slädturen” och ” Skogsfloating”. De idéerna följer vi upp. Det kommer även att finnas tillfälle att generera nya. Fika. Anmälan senast 6 mars till Arne Andersson 0415 – 61294 eller Eva Grip eva.grip@evagrip.se .

Hjärtligt välkomna!